Bustidningen

För dig som vill få veta lite - annat…

VtL vill behandla alla företag lika

Detta ämne har varit i Kuriren för länge sedan men tål tydligen att upprepas. Efter de smutsiga affärer som majoriteten ville göra med Legosmide, vårdcentralen och fullföljde med taxihuset, så ansåg vi att det var dags att ta fram en samlad bild av all mark i kommunen som vi äger och kan upplåta till byggande av bostäder, handel och industri. Där skulle finnas all information om markområdet med m2 pris, vatten, avlopp, el samt fibertillgång i eller närheten. Uppgifter som vi kan visa intresserade direkt.

Vår byggnadsinspektör fick i uppdrag att sammanställa de uppgifterna. Idag har vi en samlad bild av byggbar mark som är prissatt av mäklare och vi har fått bort vansinnet med enkronas-tomterna. Innan detta skedde så reagerade byggare i kommunen att prissättningen av marken i Lärkparken diskuterades och att det var en "förhandling" som majoriteten ville göra med ett pris per m2 och oppositionen vill få värderad mark som inte gynnade vissa ena stunden och missgynnade andra.

Detta har inget med för eller emot företagande i kommunen utan byggföretaget har plockat ur detta ur sitt sammanhang när oppositionen vill få ordning på kommunens markaffärer. Däremot så var det bygget i Lärkparken som startade kravet på att få ordning på kommunens affärer i form av priser per m2 i det specifika området kommunen äger som är byggbar.  

Så tack vare vår önskan att få ordning på markaffärerna så har vi nu en saklig bild av markläget samt mäklarvärderade områden i kommunen. Likavärdesprincipen måste gälla, oavsett vem som frågar eller bygger.

Ärlighet och tydlighet vinner vi på i kommunen. Fram med alla fakta innan man går ut med information. Det underlättar för de som vill bedöma rätt och fel i denna hantering. Ingen vill idag åter till kohandeln med markpriserna. Dagens prissättning gynnar kommunens rykte, vilket är viktigt om vi vill växa.

Som avslut i detta fall så vill vi påminna att det är S,V,Mp som styr och driver igenom sina gemensamma beslut. De sitter i majoritet och därmed omöjliggör det för oppositionen att kunna avslå några beslut och därmed som påstås i artikeln motarbeta byggföretagen i kommunen. Som byggföretag borde man välkomna ordning och reda samt snabba svar på förfrågan om byggbar mark.