Bustidningen

För dig som vill få veta lite - annat…

Svenska skolan blev sågad av OECD

OECD:s senaste rapport om den svenska skolan var saklig, objektiv och kärnfull. Den innehöll både kritik och lösningsförslag till förbättringar. Rapporten är nu borttagen från OECD:s web-plats och har ersatts med en powerpoint som man kan länka till här.

Här kan ses ett urval ( från Cornucopia) av grafer från rapporten.

Grafen 2.2 visar "Svensk undervisning i matematik vs övriga OECD-länder."

Figur 1.10 visar att ”I 66% av skolorna har mer än 50% av eleverna kommit för sent till lektionerna de 2 senaste veckorna innan PISA-testet.” Sämst i OECD.

Figur 4.2 visar att ”Ju sämre resultat på PISA, desto högre betyg (meritvärde) får
svenska elever med sig när man slutar grundskolan”

Figur 1.7 visar "skillnaden mellan pojkars och flickors betyg."
Varför har flickor högre betyg?

Figur 2.1 visar att ”andelen toppelever har fallit från 17% till 8% och andelen bottenelever har ökat från 18% till 27%.
Sverige ligger långt under genomsnittet i OECD

Figur 3.1 visar att "4% av lärarna tycker att undervisning är uppskattat av samhället. 
I Finland, Japan  och Korea har uppskattas undervisningen väsentligt bättre av samhället."

Figur 3.2 visar att "lärarlönerna i Sverige ligger vid OECD:s genomsnitt.”

Figur 2.4 visar att ”det är kommunerna eller skolan själv som bestämmer skolans utveckling”.

"Man konstaterar i rapporten att PISA-frågorna är för svåra. Kräver att man måste kunna läsa ordentligt."

/Åke Andersson