Bustidningen

För dig som vill få veta lite - annat…

22 maj 2016

23.30 - "Sverige gick längst i världen och inget annat land, trots omfattande studier av det svenska skolsystemet, har tagit efter vår modell, konstaterade Sten Svensson och Daniel Suhonen i Sydsvenska Dagbladet (27 april). Helt enkelt därför att de svenska elevernas resultat sedan 1990-talet sjunkit som en sten i internationella jämförelser.
Sverige  är sannolikt ensamt i världen med att tillåta vinstdrivande aktiebolag i skolan."

Ett brutalt experiment med våra barn funderar Fredrik Virtanen i den här artikeln.
/Åke


21 maj 2016

Öppna jämförelser Grundskola - 2016

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) presenterade den 25/4 2016 års jämförelse och sammanställning av skolresultaten i grundskolan. Jämförelsen genomfördes för tionde året i rad och sammanställer resultatet bland 290 kommuners grundskolor. Sammanställningen beskriver kunskapsresultat på framförallt kommun- och riksnivå, samt resultaten från en av Sveriges största elevenkäter som årligen besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8.
Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/2015.
Rapporten finns här och kan laddas ner som PDF här.


Syftet med Öppna jämförelser anges vara att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, Tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan Öppna jämförelser användas som underlag för att systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet. 

Hur har då rankingen och utvecklingen varit för skolorna i Vingåkers kommun under dessa 10 år?  Har ansvariga haft tillgång till och utnyttjat underlaget för en positiv utveckling av skolverksamheten? 
I denna rapport kan man utläsa ranking och detaljer från de tidigare 9 åren som för Vingåkers del ser ut enligt nedan.

Milt uttryckt kan man tycka att utvecklingen varit svajig med en klar tendens till bottenplacering bland våra 290 kommuner. Har man analyserat vad som gått fel? Finns det praktiska och realistiska åtgärder noterade bland de ordrika och ambitiösa visioner man presenterat?

Plats
2007     124
2008       53
2009     151
2010       24
2011       89
2012       45
2013     266
2014     180
2015     288
2016     287

/Åke Andersson

Den största utmaningen…
… som skolan står inför är att fortsätta utvecklas, för detgår inte att fortsätta  göra som man alltid har gjort, menar Peter Bragner (rektor).
Inviger därför snart skolan utan klassrum med gemensam entré för upp till 700 
elever och med akademisk kvart inskriven i schemat.
Man kan väl förmoda att de som planerar för utvecklingen av skolorna i Vingåker håller sig a jour med vad man har för planer på andra håll i landet. Ett intressant initiativ beskrivs i en artikel som med kommentarer kan läsas här.


Foxterrier är kloka hundar.
Det anses att en släthårig foxterrier skulle kunna genomgå vår grundskola med ett medelbetyg på 1,27. Eftersom betyget 1 ska betraktas som godkänd (eller rättare sagt: det finns inte längre sådana begrepp som underkänd eller godkänd) får man anse att nämna foxterrier kan klara sin skolgång.
Man får utgå från att hundens betyg kommer att ligga omkring ett i de flesta ämnen. Dock bör den kunna få högre betyg i gymnastik med lek och idrott.
Att hundens medelbetyg ligger så högt som 1,27 beror på följande förhållande:
Betyg ska idag inte bara ge en bild av elevens kunskaper utan ska också ge en bild av elevens förmåga att samarbeta. Foxterrier är glada och samarbetsvilliga.
De viftar också gärna på svansen åt överordnade.


9 maj 2016

Skolan kommer allt oftare upp i de stora tidningarna har jag en känsla av. Som i DN där jag läser följande rader i en artikel:

Läraren har inget mandat längre och står ensam, med alltför många problem att hantera på egen hand. Eleverna får inte känna på konsekvenserna för dåligt uppförande, skolk eller underkända betyg. Samhället har inte berett någon plats för ungdomar som missköter sig och låter dem frodas i skolmiljön istället.
Där lärarna och annan kringpersonal (som det ständigt sparas in på) får ta smällen. Det går att fortsätta i all evighet med galenskaper – det känns ibland som att ha huvudrollen i en Kalle Anka-tidning.
Vi ställer oss i lärarrummet ofta frågan:
Vad håller vi på med egentligen”?

6 maj 2016

Hyfs är viktigare än lust i skolan - står som rubrik till en artikel i Expressen som berättar om just det.
Alla unga har rätt att få lära sig attityden - och erfarenheten:
"Jag tar eget ansvar - det får mig att må bra."
Att inte lära dem det är ett monumentalt svek
,
skriver Ann-Charlotte Marteus.

26 april 2016

Har just lagt ut (i västerspalten) den nämdplan som styr verksamheten inom Vingåkers skolor.
Kunskap är ingen tung börda att bära… :-)

25 april 2016

Kortfattat kan svenska nationella prov beskrivas så här. Vissa delprov, till exempel läsprov, innehåller många uppgifter som inte speglar kunskapskrav. Andra delprov bedöms med betygsnivåer som inte existerar. Felaktiga delprovsbetyg summeras på ett sätt som strider mot betygsanvisningarna. 

Kraven för godkända provbetyg är för lågt ställda. I åk 9 har cirka 95 procent av eleverna fått godkända betyg på svensk- och engelskproven trots att cirka 15 procent inte förstår de enklaste texterna i Pisa-undersökningar. 

Provbetygen ger inte underlag för att avgöra om en elev kan det som krävs för ett visst betyg i en viss årskurs.

Ur SvD 24/4 med rubriken:
”Svenska nationella prov har inga positiva effekter”

21 april 2016

Kränkt? En märklig tid vi lever i - där människor påstår sig bli kränkta av minsta orsak. Tydligen också skolelever - där vissa av dem använder hot om att anmäla sina lärare om de blir tillsagda att "hålla käften och sitta ner i bänken och lyssna på vad läraren försöker lära ut".

Kränkthetskulturen hotar hela skolan, skriver Ann-Charlotte Marteus i en ledartext i Expressen.

 "En elev kan alltså förstöra en lektion och sedan få ursäkt och skadestånd. Och lärare förväntas ägna all tid åt milda böner i stället för att snabbt försöka få ordning så att undervisningen kan fortsätta.

Ni vet undervisning, det där som brukade betraktas som skolans centrala uppdrag.

Inte konstigt att elever och föräldrar hotar att anmäla i tid och otid, med detta drömupplägg för rättshaverister. Inte undra på om elever förlorar alla respekt för de maktlösa slagpåsar som kallas lärare."

Så kan det väl i alla fall aldrig vara i vårt lugna och fina Vingåker?

Någon lärare som vågar berätta - sanningen?

19 april 2016

00.59 - Vid gårdagens KF-möte erhöll barn- och utbildningsnämnden "ansvarsfrihet" från både revisorer och fullmäktigemötet för sitt arbete under 2015.
Hur nu det kunde komma sig, undrade vi förvånat, tills vi kom på att det här gällde nämndens förmåga att hantera sin budget. 
Hade i stället frågan gällt hur de skött sitt fögderi, som placerar kommunens skolverksamhet på plats 290 (av 290) i Lärarförbundets rankinglista så - hade de säkerligen erhållit - samma ansvarsfrihet.
För - vem bryr sig?

18 april 2016

21.50 - För den som är intresserad av digitalt hjälpmedel i undervisningen tipsar vi om en bra länk som innehåller en sammanställning av användbara program som är recenserade av lärare  och kopplade till läroplan. Apparna filtreras fram efter Årskurs, Ämne, Plattform, Betyg och Pris.  Utmärkt att botanisera i.

19.30 - Av 93 elever i årskurs 9 nådde 55% kunskapskraven i alla ämnen.

- Hur känner man sig som lärare när man ser den siffran?
- Hur känner man sig som förälder när man ser att ens barn inte har uppnått "kunskapskraven i samtliga ämnen?"
- Hur känner man sig som kommunpolitiker?
– Hur känner man sig som ansvarig för Vingåkers skolverksamhet?

Vem, vilka, har ansvaret för misslyckandet?
Någon som bryr sig?
Någon som vill/vågar kommentera?

19.15 - I en rapport kan man se vilka kommuner som sedan 2010 prisats som Sveriges Kvalitetskommuner. Jämförande och goda exempel. 

Nåväl, Vingåker då?
Jodå, 2011 gjordes en värdering av Vingåker i förhållande till Kommunkompassen. (Någon senare värdering synes inte ha gjorts av vår kommun)

Inom olika områden beskrivs Kommunen och avslutas sammanfattande med
Styrkor, Förbättringsmöjligheter och Svagheter.

Från sidan 25-29 kan man i nedanstående tabeller se Vingåkers kommuns resultat fördelat på delfrågor inom respektive område.

1. Offentlighet   38%
2. Tillgänglighet  32%
3. Politisk styrning 52 %
4. Ledarskap  43 %
5. Resultat 39 %
6. Arbetsgivare 46 %
7. Verksamhetsutv. 25 %

Inga siffror man hoppar jämfota för av glädje med tanke på placeringen i den aktuella Kommunlistan.
Kanske Kommunens nya visioner kommer att ge resultat?  
Frågan är bara när?

10.45 - Om du klickar dig in på Slottsskolans hemsida och får för dig att kolla hur skolans ordningsregler lyder så ser du - dels att de är inte direkt är upp to date (2012) men också att de presenteras under skolans förra namn - Vidåkersskolan.

Det är förmodligen så att någon/några inte helt förstår att det är i de små detaljerna som det visar sig om man menar allvar med alla vackra ord man skriver om sin egen verksamhet…

10.40 - I Katrineholms-Kuriren har funnits en alldeles utmärkt artikel som visar på hur onödiga problem kan uppkomma i en skolklass. En mesig lärare hade inte kurage nog att lösa problemet med att hennes elever satt med mobilerna på under lektionstid - ointresserade av att ta del av hennes information.

En sådan erbarmligt mesig lärare som beskrivs i artikeln. Varför tar hon själv inte beslutet "Inga mobiler på under mina lektioner". Skulle sedan en (ännu) mesigare rektor ha åsikter om detta borde läraren bara lugnt svara "Ska jag bedriva undervisning så vill jag ha elevernas totala uppmärksamhet hela tiden":
Och vore hon sedan en smula kaxig - lägga till. "Passar det inte dig så får du väl säga upp mig för jag ändrar mig inte". 
Men även lägga till - och det är för elevernas bästa…