Bustidningen

För dig som vill få veta lite - annat…

Ny samverkan för Vingåkersbygdens utveckling

I Vingåkers kommun har Centerpartiet och Vägen till livskvalitet VTL, valt att gå vidare och fortsätta en oppositionssamverkan mellan våra två partier. Några viktiga frågor som vår samverkansplattform baseras på är:

1. En fortsatt ansvarsfull oppositionspolitik där vi delar information, aktivt granskar majoritetens politik (S, V, MP och om eventuellt L hör dit, vi är osäkra...), lägger egna förslag och visar på ett seriöst alternativ inför valet 2018.

2. Kommunens kärnverksamheter; skola, vård och omsorg är prioriterade före sådant som inte hör till kommunernas grunduppdrag.

3. Vingåker måste växa med fler företag och arbetsgivare som har goda möjligheter att expandera. Vingåkers kommun står för stora ekonomiska och demografiska utmaningar och helt avgörande för en god välfärd i framtiden är att vi får fler invånare som jobbar och betalar skatt i just vår kommun. Därför vill vi se en strategi och satsning på att få fler invånare och fler företagsetableringar i Vingåkersbygden.

4. Hela Vingåkersbygden måste utvecklas med både kommersiell och offentlig service. Vingåkersbygden har en attraktiv landsbygd med stor potential för fler invånare och ett aktivt näringsliv. Den pågående fiberutbyggnaden är positiv men vi kan inte slå oss till ro. Istället måste ansträngningarna för att kunna bo och verka på landsbygden utvecklas ytterligare. Det kan bland annat handla om att bevara och utveckla landsbygdsskolorna, en väl fungerande infrastruktur, god   tillgång till mark för att snabbt kunna bygga bostäder och lokaler för företag, förenklade regler och ökad möjlighet att lokalt kunna påverka förutsättningarna för utveckling.

5. Samverkan med olika grannkommuner bör öka för att kunna bedriva och utveckla kommunens service och verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt och hög kvalitet. Vi vill pröva samverkan inom fler verksamhetsområden och med fler olika kommuner även om dessa grannkommuner ligger på andra sidan en länsgräns. Vi är eniga om att samverkan måste utvecklas med fler andra kommuner en enbart Katrineholm. All samverkan ska utgå från respekt för de olika kommunernas självständighet och ett vinna-vinna-perspektiv. Där dessa värden inte upplevs ska samverkan omprövas.

Gunnar Österberg, gruppledare (C)
Hans Averheim, gruppledare (VTL)
Anders Lundström (VTL)
Robert Davidsson (C)
Lars-Ove Winberg (C)